TV& VIDEO

Bệnh viện nhi

Ô tô đồ chơi thay thế cáng đẩy đưa trẻ em vào phòng mổ

Ô tô đồ chơi thay thế cáng đẩy đưa trẻ em vào phòng mổ

VTV.vn - Để giúp trẻ không còn sợ hãi, nhiều bệnh viện nhi ở Pháp đã sử dụng xe hơi điện trẻ em để đưa bệnh nhi vào phòng mổ.