TV& VIDEO

bệnh viện Tim Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao nhiều kỹ thuật cao lĩnh vực tim mạch

Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao nhiều kỹ thuật cao lĩnh vực tim mạch

VTV.vn - Thời gian qua, bệnh viện Tim Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện của 35 tỉnh, TP trong đó có 16 bệnh viện tham gia với vai trò là bệnh viện vệ tinh.