TV& VIDEO

bệnh viện trung ương huế

Bệnh nhân Lào tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến

Bệnh nhân Lào tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến

VTV.vn - Liên kết và hỗ trợ trong lĩnh vực y tế đã thể hiện sự gắn kết tình hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với 5 tỉnh Trung Lào nói riêng và hai nước Việt - Lào nói chung.