TV& VIDEO

bệnh viện tư

Quỹ Bảo hiểm Y tế bị âm vì chính sách khám thông tuyến

Quỹ Bảo hiểm Y tế bị âm vì chính sách khám thông tuyến

VTV.vn - Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kể từ tháng 3/2016, việc thực hiện khám bệnh thông tuyến huyện gây ra hậu quả là quỹ Bảo hiểm Y tế tại nhiều địa phương bị âm.