TV& VIDEO

bệnh viện tư

Bộ Y tế phản hồi vấn đề dừng khám chữa bệnh bằng BHYT tại bệnh viện tư

Bộ Y tế phản hồi vấn đề dừng khám chữa bệnh bằng BHYT tại bệnh viện tư

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, những cơ sở y tế tư nhân chưa được phân tuyến về mặt kỹ thuật sẽ không được khám chữa bệnh bằng BHYT.