bệnh viện tuyến cơ sở

Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải?

Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải?

VTV.vn - Việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive