bệnh viện tuyến trên

Tăng cường phân tuyến điều trị để ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết

Tăng cường phân tuyến điều trị để ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Tại TP.HCM, một trong những giải pháp quan trọng là các bệnh viện sẽ tập trung phân tuyến điều trị để ứng phó với đỉnh dịch sốt xuất huyết.