TV& VIDEO

bệnh viện vệ tinh

Hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh trong hỗ trợ sinh sản

Hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh trong hỗ trợ sinh sản

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, bệnh viện Sản - nhi Quảng Ninh đã thực hiện gần 200 ca với tỷ lệ thành công cao.