TV& VIDEO

BHYT học sinh - sinh viên

BHXH phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

BHXH phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

VTV.vn - Trong năm học mới 2016 - 2017 này, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức HS - SV trong việc tham gia BHYT.