TV& VIDEO

bí mật đời tư

NSA chấm dứt chương trình theo dõi điện thoại quy mô lớn

NSA chấm dứt chương trình theo dõi điện thoại quy mô lớn

VTV.vn - Thay đổi này là một thắng lợi được chờ đợi từ lâu của những người ủng hộ bảo vệ bí mật đời tư và các công ty công nghệ lo ngại chương trình do thám của Chính phủ Mỹ.