TV& VIDEO

bị nhiễm virus

65% người dùng VN có thiết bị nhiễm phần mềm độc hại

65% người dùng VN có thiết bị nhiễm phần mềm độc hại

VTV.vn - Hãng bảo mật Kaspersky Việt Nam cho biết, số lượng thiết bị tại Việt Việt Nam bị nhiễm virus thông qua các hoạt động trực tuyến và không trực tuyến chiếm từ 52-65%.