TV& VIDEO

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Phát biểu của Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong lễ nhậm chức

Phát biểu của Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trong lễ nhậm chức

VTV.vn - Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa hứa sẽ làm hết sức mình để cùng Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC.