TV& VIDEO

Biển đảo Việt Nam

Hình ảnh biển đảo Việt Nam lên tem bưu chính Pháp

Hình ảnh biển đảo Việt Nam lên tem bưu chính Pháp

VTV.vn - Lễ ra mắt bộ tem này được tổ chức trang trọng tại tòa nhà của Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tối 22/11.