TV& VIDEO

biến đổi khí hậu

Sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

VTV.vn - Thời gian qua, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã có một số mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai.