TV& VIDEO

biển động mạnh

Nhiệt độ đồng loạt giảm sâu ở các địa phương Trung Bộ

Nhiệt độ đồng loạt giảm sâu ở các địa phương Trung Bộ

VTV.vn - Ngày 9/1, cùng với miền Bắc, nhiệt độ đồng loạt giảm mạnh từ 10oC ở các địa phương Trung Bộ.