TV& VIDEO

biến động phức tạp

3.854 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

3.854 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

VTV.vn - Hơn 3.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.