TV& VIDEO

biển Đông

Hơn 47.000 phương tiện di chuyển khỏi khu vực chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Hơn 47.000 phương tiện di chuyển khỏi khu vực chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - 47.190 phương tiện/246.019 người đã biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.