TV& VIDEO

biên giới châu âu

Siết chặt biên giới châu Âu – cơ hội cho những kẻ buôn người

Siết chặt biên giới châu Âu – cơ hội cho những kẻ buôn người

VTV.vn - Với việc một số nước châu Âu quyết định siết chặt biên giới, ngày càng nhiều người di cư và tị nạn tìm đến những kẻ buôn người.