TV& VIDEO

biên giới việt nam

Tổng tiến công Xuân 1968: Trở lại Đường 9 - Khe Sanh

Tổng tiến công Xuân 1968: Trở lại Đường 9 - Khe Sanh

VTV.vn - Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh bao gồm chuỗi các trận đánh nhằm thu hút lực lượng, phương tiện và vũ khí của địch tập trung lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.