TV& VIDEO

biển kiểm soát

65% tàu thuyền ở Quảng Trị không có biển kiểm soát

65% tàu thuyền ở Quảng Trị không có biển kiểm soát

VTV.vn - Vấn đề kiểm soát tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn khi trong số 2.300 tàu hoạt động, có đến 65% số tàu không hề có biển kiểm soát.