biến mất khỏi màn hình radar

Giao diện thử nghiệm VTVLive