biện pháp phòng vệ

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực phải vượt khó

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực phải vượt khó

VTV.vn - Mục tiêu xuất khẩu cả năm tăng trưởng thêm từ 8 - 10% được xem là không quá cao. Nhưng để duy trì đà tăng này sẽ đòi hỏi nhiều đối sách quan trọng.