TV& VIDEO

biển số ô tô

Thủ tướng chỉ đạo không cấp biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo không cấp biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.