TV& VIDEO

biệt thự xuống cấp

Giải pháp nào cho các khu biệt thự cổ xuống cấp?

Giải pháp nào cho các khu biệt thự cổ xuống cấp?

VTV.vn - Giải pháp nào đảm bảo an toàn cho những hộ dân sinh sống tại các khu nhà cũ xuống cấp? Có cần phải thực hiện di dời hay không?