biểu diễn nghệ thuật

Lễ hội "Tràng An kết nối di sản" chính thức khai mạc

Lễ hội "Tràng An kết nối di sản" chính thức khai mạc

Là một trong những chương trình trọng tâm của "Tuần lễ kỷ niệm" 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt, Lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề "Tràng An kết nối di sản" đã chính thức khai mạc.