TV& VIDEO

biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc)

Trung Quốc: Tái diễn biểu tình ở Hong Kong

Trung Quốc: Tái diễn biểu tình ở Hong Kong

Những người biểu tình nhắc lại yêu cầu của phong trào “Chiếm Trung tâm” hồi năm ngoái về cải cách bầu cử.