TV& VIDEO

biểu tình tại Campuchia

Người dân Campuchia biểu tình đòi cách chức ông Kem Sokha

Người dân Campuchia biểu tình đòi cách chức ông Kem Sokha

VTV.vn-Sáng 26/10, tại thủ đô Phnom Penh, hàng ngàn người dân Campuchia đã biểu tình trước tòa nhà Quốc hội yêu cầu cách chức ông Sokha, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.