TV& VIDEO

biểu tượng chat

Apple thay biểu tượng chat để ủng hộ kiểm soát súng

Apple thay biểu tượng chat để ủng hộ kiểm soát súng

VTV.vn -Apple vừa thay thế icon hình khẩu súng trong các ứng dụng chat của mình bằng một khẩu súng nước màu xanh, nhằm nâng cao nhận thức người dân về vấn đề kiếm soát súng đạn.