TV& VIDEO

biểu tượng hòa bình

Người Pháp xếp hình kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo

Người Pháp xếp hình kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo

VTV.vn - Hàng trăm người dân Pháp đã cùng nhau xếp thành biểu tượng hòa bình ngay dưới chân tháp Eiffel nhằm kêu gọi sử dụng năng lượng tái tạo.