TV& VIDEO

Bình An

Ngược chiều nước mắt - Tập 7: Dâu trưởng ham việc bỏ con, dâu thứ bị chồng thẳng mặt xỉ vả

Ngược chiều nước mắt - Tập 7: Dâu trưởng ham việc bỏ con, dâu thứ bị chồng thẳng mặt xỉ vả

VTV.vn - Trong Ngược chiều nước mắt tập 7, những sóng gió trong cuộc sống hôn nhân của cả hai cô con dâu nhà ông Lâm đã bắt đầu nổi lên.