TV& VIDEO

bình đẳng giới

"Đảm bảo bình đẳng giới là mục tiêu của cộng đồng quốc tế"

"Đảm bảo bình đẳng giới là mục tiêu của cộng đồng quốc tế"

VTV.vn - Đây là thông điệp mà Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström đã chia sẻ với sinh viên của nhiều trường đại học trên thế giới.