TV& VIDEO

bình đẳng giới

Bình đẳng giới về tiền lương có thể khiến Tesco mất 5,6 tỷ USD

Bình đẳng giới về tiền lương có thể khiến Tesco mất 5,6 tỷ USD

VTV.vn - Tập đoàn siêu thị Tesco đang phải đối mặt với nguy cơ tiêu tốn tới 5,6 tỷ USD để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới trong trả lương.