TV& VIDEO

Bình Định

Xây dựng nhà máy điện mặt trời và điện gió ở Bình Định

Xây dựng nhà máy điện mặt trời và điện gió ở Bình Định

VTV.vn - Công ty Cổ phần Fujiwara Nhật Bản tại Bình Định vừa tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn.