Bình Dương

Bình Dương - Tỉnh duy nhất không có hộ nghèo, cận nghèo

Bình Dương - Tỉnh duy nhất không có hộ nghèo, cận nghèo

VTV.vn - Bình Dương đã trở thành tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo, cận nghèo. Đây là bước tiến đáng kể sau 20 năm Bình Dương tách tỉnh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive