TV& VIDEO

bình giữ nhiệt của Trung Quốc

Cục ATVSTP kết luận về bình giữ nhiệt của Trung Quốc

Cục ATVSTP kết luận về bình giữ nhiệt của Trung Quốc

VTV.vn - Kết quả kiểm nghiệm cho thấy: 5 mẫu bình giữ nhiệt của Trung Quốc đang bán trên thị trường tự do có hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.