TV& VIDEO

bình lọc nước

Thí điểm sản xuất bình lọc nước bằng gốm

Thí điểm sản xuất bình lọc nước bằng gốm

VTV.vn - Được sự hỗ trợ của UNICEF, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh An Giang đã triển khai thí điểm sản xuất bình lọc gốm.