TV& VIDEO

Bình Phước

Bình Phước: Công trình thủy lợi trăm tỷ đồng bỏ không - ruộng đồng khát cháy

Bình Phước: Công trình thủy lợi trăm tỷ đồng bỏ không - ruộng đồng khát cháy

VTV.vn - Công trình kênh thủy lợi sau Cần Đơn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng 10 năm qua vẫn chưa đưa được nước về đồng.