TV& VIDEO

Bình Thuận

Thanh long bất ngờ tăng giá cao

Thanh long bất ngờ tăng giá cao

VTV.vn - Trong những ngày đầu Xuân mới, nông dân tỉnh Bình Thuận rất phấn khởi khi thanh long bất ngờ tăng giá cao.