TV& VIDEO

bình thường hóa quan hệ

Qatar không đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera

Qatar không đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera

VTV.vn - Giám đốc điều hành của kênh Al-Jazeera cho biết vẫn sẽ tiếp tục phát sóng và giữ vững quan điểm đưa tin toàn diện và khách quan về các sự kiện trên thế giới.