TV& VIDEO

Bộ Chính trị

Cần đột phá trong đánh giá, sử dụng cán bộ

Cần đột phá trong đánh giá, sử dụng cán bộ

VTV.vn - Đội ngũ cán bộ hiện còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Để làm tốt công tác cán bộ, cần phải đột phá trong đánh giá, tuyển chọn cán bộ.