TV& VIDEO

Bộ Công an

Ban hành quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Ban hành quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

VTV.vn - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 27/2017 về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Trong đó, quy định rõ về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong nội bộ và quan hệ xã hội.