Bộ Công Thương

Hiệu quả từ việc hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

Hiệu quả từ việc hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

VTV.vn - Trong chương trình giới thiệu sản phẩm nông, công nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2018 tại Phú Yên, không có sự trùng lắp về sản phẩm mà 15 tỉnh, thành miền Trung tham gia.