TV& VIDEO

Bộ Công Thương

Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh

Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh.