TV& VIDEO

bò điên

Pháp xác nhận trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011

Pháp xác nhận trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011

VTV.vn - Bộ Y tế Pháp ngày 24/3 đã chính thức xác nhận trường hợp bò điên đầu tiên tại nước này kể từ năm 2011.