TV& VIDEO

Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố nội dung học các cấp học phổ thông

Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố nội dung học các cấp học phổ thông

VTV.vn - Hôm nay (20/1), Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có tổ chức cuộc họp báo để thông tin chính thức những nội dung tóm tắt các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.