Bộ Giáo dục

Siết chặt kỷ luật trường thi

Siết chặt kỷ luật trường thi

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục siết chặt kỷ cương trường thi, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm về quy chế thi.