TV& VIDEO

Bộ Giáo dục

Vì sao một số trường đại học từ chối kiểm định trong nước?

Vì sao một số trường đại học từ chối kiểm định trong nước?

VTV.vn - Điều gì khiến một số trường đại học từ chối tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo?