Bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo trong cả nước khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm, báo cáo lên Bộ, đồng thời công khai lên mạng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive