TV& VIDEO

Bộ giao thông vận tải

Grab đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sáp nhập Uber

Grab đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sáp nhập Uber

VTV.vn - Sau 1 tháng mua lại hoạt động kinh doanh của Uber, Grab đã vừa chính thức có báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải về thương vụ đình đám này.