TV& VIDEO

Bò giống giúp người nghèo biên giới

Tổng kết chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới

Tổng kết chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới

VTV.vn - Hôm nay (11/12), tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự buổi Tổng kết chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới.