TV& VIDEO

Bộ Kế hoạch đầu tư

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công

VTV.vn - Theo kế hoạch, sáng nay (1/11), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.