TV& VIDEO

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Phải đẩy nhanh, tránh thất thoát

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Phải đẩy nhanh, tránh thất thoát

VTV.vn - Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho rằng, một mặt phải đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa nhưng cũng phải hết sức minh bạch, rõ ràng, không để xảy ra thất thoát của Nhà nước.