TV& VIDEO

bộ khoa học công nghệ

74 doanh nghiệp được vinh danh Giải thưởng chất lượng quốc gia 2017

74 doanh nghiệp được vinh danh Giải thưởng chất lượng quốc gia 2017

VTV.vn - Sáng 17/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Giải thưởng chất lượng quốc gia 2017 cho 74 doanh nghiệp.