TV& VIDEO

bộ khoa học công nghệ

Các đơn vị đăng kiểm gặp khó vì phải ra Hà Nội kiểm định

Các đơn vị đăng kiểm gặp khó vì phải ra Hà Nội kiểm định

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ phải tháo thiết bị và dây chuyền mang ra Hà Nội kiểm định với chi phí cao nên đã có đơn kêu cứu gửi Thủ tướng và Phòng TM&CN Việt Nam.