Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khó khăn trong rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng

Khó khăn trong rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng

VTV.vn - Rất nhiều năm sau chiến tranh song với nhiều lý do khác nhau, việc giải quyết hết những hồ sơ người có công còn tồn đọng vẫn còn là một thách thức lớn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive