TV& VIDEO

Bộ Lao động

Hội nghị đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2)

Hội nghị đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2)

VTV.vn - Trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 (APEC WEF), ngày 26/9, Hội nghị đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2) đã được khai mạc.