TV& VIDEO

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

Công bố Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo chấp nhận số Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là 111, được áp dụng trên toàn quốc.