TV& VIDEO

bỏ lọt tội phạm

Xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

Xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng

VTV.vn - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng.